Burakki's Pokemon Page - Text - Anime Pokemon

Аниме

Сериалы

Название: Pokemon
Количество эпизодов: 276
Показ в Японии: с 1 апреля 1997 года по 14 ноября 2002 года
Показ в Америке: с 7 сентября 1998 года по 25 октября 2003 года

Название: Pokemon Advanced Generation
Количество эпизодов: 191
Показ в Японии: с 21 ноября 2002 года по 14 сентября 2006 года
Показ в Америке: c 1 ноября 2003 года по 3 марта 2007 года

Название: Pokemon Diamond & Pearl
Количество эпизодов: 191
Показ в Японии: с 28 сентября 2006 года по 9 сентября 2010 года
Показ в Америке: с 7 июня 2007 года по 5 февраля 2011 года

Название: Pokemon Best Wishes!
Количество эпизодов: 144
Показ в Японии: с 23 сентября 2010 года по 26 сентября 2013 года
Показ в Америке: c 12 февраля 2011 года, по 7 декабря 2013 года

Название: Pokemon XY
Количество эпизодов: 140
Показ в Японии: с 17 октября 2013 года, по 27 октября 2016 года
Показ в Америке: с 19 октября 2013 года, показ продолжается

Название: Pokemon SM
Количество эпизодов: 5
Показ в Японии: с 17 ноября 2016 года, показ продолжается
Показ в Америке: еще не показан

Название: Pokemon Encore
Количество эпизодов: 138
Показ в Японии: с 19 октября 1999 года по 17 сентября 2002 года
Показ в Америке: не показан

Название: Pokemon Housou
Количество эпизодов: 91
Показ в Японии: с 15 октября 2002 года по 28 сентября 2004 года
Показ в Америке: не показан

Название: Pokemon Sunday
Количество эпизодов: 310
Показ в Японии: c 3 октября 2004 года, по 26 сентября 2010 года
Показ в Америке: не показан

Название: Pokemon Smash
Количество эпизодов: 155
Показ в Японии: c 3 октября 2010 года, по 29 сентября 2013 года
Показ в Америке: не показан

Название: Pokemon Get TV
Количество эпизодов: 101
Показ в Японии: c 6 октября 2013 года, по 27 сентября 2015 года
Показ в Америке: не показан

Название: Pokenchi
Количество эпизодов: 58
Показ в Японии: c 4 октября 2015 года, показ продолжается
Показ в Америке: не показан

Название: Pokemon Chronicles
Количество эпизодов: 22
Показ в Японии: не показан
Показ в Англии: с 11 мая 2005 года по 5 октября 2005 года
Показ в Америке: с 3 июня 2006 года по 25 ноября 2006 года

Фильмы

Номер: 1
Японское название: Myuutsuu no Gyakushuu
Американское название: Pokemon The First Movie: Mewtwo Strikes Back
Показ в Японии: 18 июля 1998 года
Показ в Америке: 10 ноября 1999 года
Релиз на DVD в Японии: 23 июня 2000 года
Релиз на DVD в Америке: 21 августа 2001 года

Номер: 2
Японское название: Maboroshi no Pokemon Rugia Bakutan
Американское название: Pokemon The Movie 2000: The Power of One
Показ в Японии: 17 июля 1999 года
Показ в Америке: 21 июля 2000 года
Релиз на DVD в Японии: 22 ноября 2000 года
Релиз на DVD в Америке: 21 августа 2001 года

Номер: 3
Японское название: Kesshou Tou no Teiou Entei
Американское название: Pokemon 3 The Movie: Spell of the Unown Entei
Показ в Японии: 8 июля 2000 года
Показ в Америке: 6 апреля 2001 года
Релиз на DVD в Японии: 7 июля 2001 года
Релиз на DVD в Америке: 21 августа 2001 года

Номер: 4
Японское название: Serebii Toki Wo Koeta Deai
Американское название: Pokemon 4Ever: Celebi The Voice of the Forest
Показ в Японии: 7 июля 2001 года
Показ в Америке: 11 октября 2002 года
Релиз на DVD в Японии: 8 февраля 2002 года
Релиз на DVD в Америке: 18 марта 2003 года

Номер: 5
Японское название: Mizu no Miyako no Mamorigami Ratiasu to Ratiosu
Американское название: Pokemon Heroes: Latios & Latias
Показ в Японии: 13 июля 2002 года
Показ в Америке: 16 мая 2003 года
Релиз на DVD в Японии: 20 декабря 2002 года
Релиз на DVD в Америке: 20 января 2004 года

Номер: 6
Японское название: Nanayo no Negaiboshi Jiraachi
Американское название: Jirachi Wish Maker
Показ в Японии: 19 июля 2003
Показ в Америке: сразу издан на DVD
Релиз на DVD в Японии: 19 декабря 2003 года
Релиз на DVD в Америке: 1 июня 2004 года

Номер: 7
Японское название: Rekkuu no Houmonsha Deokishisu
Американское название: Destiny Deoxys
Показ в Японии: 17 июля 2004 года
Показ в Америке: 22 января 2005 года
Релиз на DVD в Японии: 21 декабря 2004 года
Релиз на DVD в Америке: 15 февраля 2005 года

Номер: 8
Японское название: Myuu to Hadou no Yuusha Rukario
Американское название: Lucario and the Mystery of Mew
Показ в Японии: 16 июля 2005 года
Показ в Америке: сразу издан на DVD
Релиз на DVD в Австралии: 16 августа 2006 года
Релиз на DVD в Японии: 22 декабря 2005 года
Релиз на DVD в Америке: 19 сентября 2006 года

Номер: 9
Японское название: Pokemon Renjaa to Umi no Ouji Manafi
Американское название: Pokemon Ranger and the Temple of the Sea
Показ в Японии: 15 июля 2006 года
Показ в Америке: 23 марта 2007 года
Релиз на DVD в Японии: 22 декабря 2006 года
Релиз на DVD в Америке: 3 апреля 2007 года

Номер: 10
Японское название: Diaruga Tai Parukia Tai Daakurai
Американское название: The Rise of Darkrai
Показ в Японии: 14 июля 2007 года
Показ в Америке: 21 декабря 2007 года
Релиз на DVD в Японии: 21 декабря 2007 года
Релиз на DVD в Америке: 27 мая 2008 года

Номер: 11
Японское название: Giratina to Sora no Hanataba Sheimi
Американское название: Giratina And The Sky Warrior
Показ в Японии: 19 июля 2008 года
Показ в Америке: 13 февраля 2009 года
Релиз на DVD в Японии: 19 декабря 2008 года
Релиз на DVD в Америке: 31 марта 2009 года

Номер: 12
Японское название: Choukoku no Jikuu He Aruseusu
Американское название: Arceus And The Jewel of Life
Показ в Японии: 18 июля 2009 года
Показ в Америке: 20 ноябяря 2009 года
Показ в Австралии: 6 ноябяря 2009 года
Релиз на DVD в Японии: 18 декабря 2009 года
Релиз на DVD в Америке: 11 февраля 2011 года

Номер: 13
Японское название: Genei no Hasha Zoroaaku
Американское название: Zoroark Master of Illusions
Показ в Японии: 10 июля 2010 года
Показ в Америке: 5 февраля 2011 года
Релиз на DVD в Японии: 17 декабря 2010 года
Релиз на DVD в Америке: 20 сентября 2011 года

Номер: 14
Японское название: Bikuteini to Kuroki Eiyuu Zekuromu \ Bikuteini to Shiroki Eiyuu Reshiramu
Американское название: White Victini And Zekrom \ Black Victini And Reshiram
Показ в Японии: 16 июля 2011 года
Показ в Америке: 3 декабря 2011 года
Релиз на DVD\BD в Японии: 16 декабря 2011 года
Релиз на DVD в Америке: 3 апреля 2012 года

Номер: 15
Японское название: Kyuremu VS Seikenshi Kerudeio
Американское название: Kyurem VS The Sword of Justice
Показ в Японии: 14 июля 2012 года
Показ в Америке: 8 декабря 2012 года
Релиз на DVD\BD в Японии: 19 декабря 2012 года
Релиз на DVD в Америке: 2 апреля 2013 года

Номер: 16
Японское название: Shinsoku no Genoseku Myuutsuu Kakusei
Американское название: Genesect And The Legend Awakened
Показ в Японии: 13 июля 2013 года
Показ в Америке: 19 октября 2013 года
Релиз на DVD\BD в Японии: 18 декабря 2013 года
Релиз на DVD в Америке: 3 декабря 2013 года

Номер: 17
Японское название: Hakai no Mayu Dianshii
Американское название: Diancie and The Cocoon of Destruction
Показ в Японии: 19 июля 2014 года
Показ в Америке: 8 ноября 2014 года
Релиз на DVD\BD в Японии: 17 декабря 2014 года
Релиз на DVD в Америке: 17 февраля 2015 года

Номер: 18
Японское название: Kourin no Choumajin Fuupa
Американское название: Hoopa and the Clash of Ages
Показ в Японии: 18 июля 2015 года
Показ в Америке: 19 декабря 2015 года
Релиз на DVD\BD в Японии: 16 декабря 2015 года
Релиз на DVD в Америке: 8 марта 2016 года

Номер: 19
Японское название: Borukenion to Kikou no Magiana
Американское название: Volcanion and The Mechanical Marvel
Показ в Японии: 16 июля 2016 года
Показ в Америке: 2016 год
Релиз на DVD\BD в Японии: 14 декабря 2016 года
Релиз на DVD в Америке: еще не вышел

Мини-фильмы

Номер: 1
Японское название: Pikachuu no Natsuyasumi
Американское название: Pikachu's Vacation
Показ в Японии: 18 июля 1998
Показ в Америке: 10 ноября 1999

Номер: 2
Японское название: Pikachuu Tankentai
Американское название: Pikachu's Rescue Adventure
Показ в Японии: 17 июля 1999 года
Показ в Америке: 21 июля 2000 года

Номер: 3
Японское название: Pichuu to Pikachuu
Американское название: Pikachu & Pichu
Показ в Японии: 8 июля 2000 года
Показ в Америке: 6 апреля 2001 года

Номер: 4
Японское название: Pikachuu no Doki Doki Kakurenbo
Американское название: Pikachu's PikaBoo
Показ в Японии: 7 июля 2001 года
Показ в Америке: 18 марта 2003 года

Номер: 5
Японское название: Pika-Pika Hoshizora Kyampu
Американское название: Camp Pikachu
Показ в Японии: 13 июля 2002 года
Показ в Америке: 20 января 2004 года

Номер: 6
Японское название: Odoru Pokemon Himitsu Kichi
Американское название: Gotta Dance!
Показ в Японии: 19 июля 2003 года
Показ в Америке: 1 июня 2004 года

Номер: 7
Японское название: Meroetta no Kira Kira Risaitaru
Американское название: Meloetta's Moonlight Serenade
Показ в Японии: 14 июля 2012 года
Показ в Америке: 15 февраля 2013 года

Номер: 8
Японское название: Pikachuu to Iibui Furenzu
Американское название: Eevee & Friends
Показ в Японии: 13 июля 2013 года
Показ в Америке: 6 декабря 2013 года

Номер: 9
Японское название: Pikachuu Kore Nanno Kagi?
Американское название: Pikachu What's This Key?
Показ в Японии: 19 июля 2014 года
Показ в Америке: 2 февраля 2015 года

Номер: 10
Японское название: Pikachuu to Pokemon Ongakutai
Американское название: Pikachu and The Pokemon Music Squad
Показ в Японии: 18 июля 2015 года
Показ в Америке: 21 декабря 2015 года

ANA-фильмы

Номер: 1
Японское название: Pikachuu no Natsu Matsuri
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2004 года
Релиз на DVD в Японии: 15 июня 2005 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 2
Японское название: Pikachuu no Obake Kaanibaru
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2005 года
Релиз на DVD в Японии: 16 июня 2006 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 3
Японское название: Pikachuu no Renbaku Airando
Американское название: Pikachu's Island Adventure
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2006 года
Релиз на DVD в Японии: 22 июня 2007 года
Показ в Америке: 3 апреля 2007 года

Номер: 4
Японское название: Pikachuu Tanken Kurabu
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2007 года
Релиз на DVD в Японии: 25 апреля 2008 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 5
Японское название: Pikachuu Kori no Daibouken
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2008 года
Релиз на DVD в Японии: 19 июня 2009 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 6
Японское название: Pikachuu no Kira Kira Daisousaku!
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2009 года
Релиз на DVD в Японии: 18 июня 2010 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 7
Японское название: Pikachuu no Fushigina Fushigina Daibouken
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2010 года
Релиз на DVD в Японии: 17 июля 2011 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 8
Японское название: Pikachuu no Samaa Burijji Sutourii
Американское название: нет
Показ в самолетах в Японии: 1 августа 2011 года
Релиз на DVD в Японии: 20 июля 2012 года
Показ в Америке: не показан

Спешалы

Номер: 1
Японское название: Yadokingu no Ichinichi
Американское название: нет
Показ в Японии: 1 января 2000 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 2
Японское название: Myuutsu! Ware wa Koko ni Ari
Американское название: Mewtwo Returns
Показ в Японии: 30 декабря 2000 года
Показ в Америке: 5 декабря 2001 года

Номер: 3
Японское название: Poketto Monsutaa Kurisutaru: Raikou Ikazuchi no Densetsu
Американское название: The Legend of Thunder
Показ в Японии: 30 декабря 2001 года
Показ в Англии: 11, 18 и 25 мая 2005 года
Показ в Америке: 3 и 10 июня 2006 года

Номер: 4
Японское название: Senritsu no Miraaju Pokemon
Американское название: The Mastermind of Mirage Pokemon
Показ в Японии: 13 октября 2006 года
Показ в Америке: 29 апреля 2006 года

Номер: 5
Японское название: Pokemon Fushigi no Danjon: Shutsudou Pokemon Kyuujotai Ganbaruzu!
Американское название: Pokemon Mystery Dungeon: Team Go-Getters Out of the Gate!
Показ в Японии: 23 марта 2007 года
Показ в Америке: 8 сентября 2006 года

Номер: 6
Японское название: Hikari Aratanaru Tabidachi! \ Nibi Jimu Shijou Saidai no Kiki!
Американское название: нет
Показ в Японии: 3 февраля 2011 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 7
Японское название: Myuutsuu ~Kakusei E no Joshou~
Американское название: Mewtwo: Prologue to Awakening
Показ в Японии: 7 июля 2013 года
Показ в Америке: 11 января 2014 года

Номер: 8
Японское название: Pokemon: The Origin
Американское название: Pokemon Origins
Показ в Японии: 2 октября 2013 года
Показ в Америке: с 15 ноября 2013 года, по 22 ноября 2013 года

Номер: 9
Японское название: Dento to Takeshi! Gyaradosu no Gekirin!!
Американское название: нет
Показ в Японии: 3 октября 2013 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 10
Японское название: Airisu VS Ibuki! Doragon Masutaa E no Michi!!
Американское название: нет
Показ в Японии: 27 марта 2014 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 11
Японское название: Saikyou Megashinka
Американское название: Mega Evolution Special
Показ в Японии: c 3 апреля 2014 года, по 29 октября 2015 года
Показ в Америке: с 31 мая 2014 года, по 26 декабря 2015 года

Номер: 12
Японское название: Koukoku no Purinsesu Dianshii
Американское название: Diancie: Princess of the Diamond Domain
Показ в Японии: c 17 июля 2014 года
Показ в Америке: 6 ноября 2014 года

Номер: 13
Японское название: Fuupa no Odemashi Daisakusen!!
Американское название: Hoopa's Surprise Ring Adventures
Показ в Японии: c 23 апреля 2015 года, по 28 мая 2015 года
Показ в Америке: 11 декабря 2015 года

Номер: 14
Японское название: XYZ no Densetsu! \ Saikyou no Futari! Shitoron to Dento!!
Американское название: нет
Показ в Японии: c 3 ноября 2016 года, по 10 ноября 2016 года
Показ в Америке: не показан

OAV

Номер: 1
Японское название: Pikachuu no Fuyuyasumi
Американское название: Pikachu's Winter Vacation
Показ в Японии: 22 декабря 1998 года
Показ в Америке: декабрь 2000

Номер: 2
Японское название: Pikachuu no Fuyuyasumi 2000
Американское название: Pikachu's Winter Vacation 2000
Показ в Японии: 22 декабря 1999 года
Показ в Америке: декабрь 2000

Номер: 3
Японское название: Pikachuu no Fuyuyasumi 2001
Американское название: Delibird Dilemma, Snorlax Snowman
Показ в Японии: 22 декабря 2000 года
Показ в Америке: 17 июня 2006 года

Номер: 4
Японское название: Utae Meroetta: Rinka no Mi Wo Sagase
Американское название: нет
Показ в Японии: 3 июля 2012 года
Показ в Америке: еще не вышел

Номер: 5
Японское название: Odemashi Shoumajin Fuupa
Американское название: Hoopa: The Mischief Pokemon
Показ в Японии: 19 июня 2015 года
Показ в Америке: 3 декабря 2015 года

Спешалы из Pokemon Sunday

Номер: 1
Японское название: Pokemon Fushigi no Danjon: Toki no Tankentai Yami no Tankentai
Американское название: Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Time & Darkness
Показ в Японии: 9 сентября 2007 года
Показ в Америке: 1 сентября 2008 года

Номер: 2
Японское название: Pokemon Fushigi no Danjon: Sora no Tankentai Jito Yami wo Meguru Saigo no Bouken
Американское название: Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Sky - Beyond Time & Darkness
Показ в Японии: 12 апреля 2009 года
Показ в Америке: 9 октября 2009 года

Номер: 3
Японское название: Pokemon Renjaa: Hikari no Kiseki
Американское название: Pokemon Ranger: Guardian Signs
Показ в Японии: с 28 февраля 2010 года, по 7 марта 2010 года
Показ в Америке: 10 ноября 2010 года

3D мини-фильмы

Номер: 1
Японское название: Pokemon 3D Adobenchaa: Myuu Wo Sagase!
Американское название: нет
Показ в Японии: 13 марта 2005 года
Показ в Америке: не показан

Номер: 2
Японское название: Pokemon 3D Adobenchaa 2: Pikachuu no Kaitei Daibouken
Американское название: Pokemon 4D: Pikachu's Ocean Adventure
Показ в Японии: 20 мая 2006 года
Показ в Америке: август 2007 года

Другое

Тип: Омакэ
Японское название: Myuutsu No Tanjou
Американское название: Origin of Mewtwo
Показ в Японии: не известно
Показ в Америке: 5 декабря 2001 года

Тип: Аниме в видео игре
Японское название: Pichuu no Kyoudai no Yasei no Bouken
Американское название: Pichu Bros. In Party Panic
Показ в Японии: 18 июля 2003 года
Показ в Америке: 1 декабря 2003 года

Тип: Клип шоу
Японское название: Satoshi to Haruka! Houen de no Atsuki Batoru!!
Американское название: нет
Показ в Японии: 24 марта 2005 года
Показ в Америке: не показан

Тип: ONA
Японское название: нет
Американское название: Pokemon Generations
Количество эпизодов: 18
Показ в Японии: еще не показан
Показ в Америке: с 16 сентября 2016 года, по 23 декабря 2016 года